Подготовка за зимата

Подготовка за зимата

 

Висококачествената термопомпа може да Ви осигури до 50-75% спестявания на енергия в сравнение с традиционните енергийни източници. Ако използвате термопомпа за отопление във Вашия дом, имаме няколко общи съвета към Вас, преди старта на отоплителния сезон.

Представяме Ви 5 прости стъпки, които да Ви помогнат да постигнете оптимално отопление за Вашия дом през зимния сезон. Повечето от тях можете да изпълните сами, само в рамките на няколко минути!

Стъпка 1: Проверете нивото на соления разтвор

Важно е колекторния кръг винаги да съдържа правилното количество солен разтвор. В противен случай  инсталацията може да се повреди. Нивото на разтвора също може да варира в зависимост от температурата на топлоносителя в инсталацията. При никакви обстоятелства нивото на флуида не бива да пада до такава степен, че да не се вижда вече в разширителния съд. Ако нивото (при отворена система) или налягането (при затворена система) на флуида е твърде ниско, моля свържете се с Вашия инсталатор.
 

Стъпка 2: Почистете филтъра на земния кръг

Филтърът на земния кръг трябва да се почиства два пъти годишно. За да го почистите: Изключете термопомпата; Отстранете изолацията около крана за пълнене; Завийте спирателния кран (A) до напълно затворено положение; Развийте капачката (B) и я извадете; Извадете и изплакнете филтъра (C); Поставете обратно филтъра; Проверете дали уплътнението  (D) под капачката е в добро състояние; Завийте капачката обратно на мястото й; Отвъртете спирателния кран; Поставете отново изолацията около крана за пълнене; Пуснете термопомпата.

Стъпка 3: Проверете нивото на водата в отоплителната система

Проверявайте налягането в отоплителната инсталация веднъж месечно. Външният манометър трябва да отчита правилното налягане. Налягането на отоплителната инсталация може да варира в зависимост от държавата, в която живеете, но най-често срещаната настройка е между 1 и 1,5 бара. Ако показанията на манометъра са под 0,8, инсталацията трябва да бъде допълнена. Ако  налягането е твърде ниско или не сте запознати с настройките на отоплителната система, моля, свържете се с Вашия инсталатор.

Стъпка 4: Почистете филтъра на отоплителната система

Филтърът трябва да се почиства два пъти годишно. Подгответе си кърпа, преди да отвъртите капачката на филтъра, тъй като обикновено се отделя малко количество вода. За почистване на филтъра: Изключете термопомпата; Завийте спирателния кран (A) до напълно затворено положение; Развийте капачката (B) и я извадете; Извадете и изплакнете филтъра (C); Поставете обратно филтъра; Проверете дали уплътнението  (D) под капачката е в добро състояние; Завийте капачката обратно на мястото й; Отвъртете спирателния кран; Пуснете термопомпата.

 Стъпка 5: Задайте режим на работа

В менюто OPERATION (Работа) можете да зададете режим на работа на термопомпата. Уверете се, че преди старта на отоплителния сезон, Вашата термопомпа е в режим AUTO (Автоматичен) или в режим HEAT PUMP(Термопомпа). При смяна на режима на работа, потвърдете избора си, като натиснете десния бутон еднократно. Звездичката(*) ще се премести до избрания режим на работа.

За контакти

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас

Пишете ни

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Официален партньор за България

Гриин Терм БГ