С грижа за природата

С грижа за природата

Lorem ipsum

Двете основни цели на съвременното строителство за намаляване на разходите и минимизиране на влиянието върху околната среда налагат непрекъснато усъвършенстване на сградните конструкции и начинът им на експлоатация. Съвременната тенденция към изграждане на нискоенергийни сгради отразява радикалните промени в начина, по който те се проектират и конструират, за да се намали въздействието им върху околната среда.

Повече от една четвърт от емисиите на въглероден диоксид в Европа идват от отопление, осветление и използване на домакински уреди. Цели 80% от тези емисии се дължат на битовото отопление. Това налага необходимостта от намиране на  по-ефективни алтернативи за отопление и производство на битова гореща вода.

Термопомпите извличат енергията, съхранявана в почвата, въздуха или водата, за да осигурят екологично устойчив микроклимат за всяка сграда. Тъй като не се използват изкопаеми горива, термопомпите са изключително екологично решение и Ви помагат да намалите вредното влияние върху околната среда.

Чрез избора на термопомпа, можете да намалите с около 50% емисиите на въглероден диоксид и това да бъде Вашия индивидуален принос към ангажимента на Европа за генериране на 20% от консумираната енергия от възобновяеми източници до 2020 г.

За контакти

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас

Пишете ни

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Официален партньор за България

Гриин Терм БГ