Устойчиво Строителство

Спестявания за години напред

Lorem ipsum

От този момент нататък, Вашата термопомпа ще осигурява на Вашия бизнес постоянна доставка на възобновяема, ултра-евтина енергия, намалявайки оперативните разходи и увеличавайки Вашите приходи. През целия ден, всеки ден, в продължение на толкова дълго, колкото съществува системата. По отношение на общите разходи по време на жизнения цикъл на продукта, нищо не може да се сравнява с термопомпата. Точка.

Типичните ОВК системи съставляват около 40% от общото потребление на енергия в промишлените сгради. Термопомпите осигуряват до 75% от енергията, която Ви е необходима безплатно, докато едновременно отопляват и охлаждат Вашата сграда, за да Ви осигурят максимален комфорт.

В момента на покупката, термопомпата ще Ви струва повече от конвенционално решение на гориво с подобен капацитет. Но оттук нататък става интересно!

Без значение какъв е капацитетът и сложността на избраната от Вас термопомпа, тя ще изплати обратно на 100% първоначалната Ви инвестиция за по-малко от 10 години.

Комфорт за обитателите и наемателите на сгради

Тъй като те могат да осигурят пълен отоплителен и охлаждащ капацитет в зависимост от Вашите нужди, термопомпите предлагат изключителен комфорт. Определени инсталации могат да покрият до 100% от Вашите изисквания за отопление. Това означава, че не е нужно да използвате допълнителни източници на топлина или охлаждане.

Геотермалната термопомпа ще свърши цялата работа сама.

Намаляване на СО2 – постигане на планираните цели

Геотермалните термопомпи изискват минимално количество електрическа енергия, за да функционират, което Ви дава възможност да намалите значително както потреблението на горива, като нафта или природен газ, така и замърсяването с въглероден диоксид. Ако решите да използвате електроенергия от възобновяем източник, емитирането на въглероден диоксид на практика ще бъде сведено до нула.

5-годишна гаранция

Качеството на нашите гаранции отразява високите стандарти, заложени в нашите производствени процеси. Тhermia Mega е защитена с гаранция на всички функционални части, осигуряваща безпроблемна експлоатация без неочаквани разходи за резервни части. Ако е необходим ремонт, покриващ се от Вашата гаранция, той ще бъде извършен своевременно от наш оторизиран дилър, използвайки само оригинални части Thermia.

Клиентите на Thermia разказват своите истории

 • The total residential area is made up of 8,600 m2 of apartments and 1,400 m2 of other areas, such as the garage etc. The rising cost of district heating was the main reason why the residents started looking for new heating solution

  Thermia Mega renewable – it’s a sensible choice

  HSB Fabriken (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening och fabriken) is a housing association in Arvika, a town in Vermland, Sweden. The association represents 11 buildings constructed in the mid-1980s, which are home to around 200 people.

  All tenants now enjoy warmth and comfort in the winter while the housing association is able to save up to 65,000 Euro during each heating season.”

 • From the beginning, the investor planned to use renewable technology to heat and cool the building. The apartments are installed with underfloor heating and cooling.

  Energy-efficient apartments in Italy

  In Trento, Northern Italy, a new 68-apartment complex has been constructed, partly for rental and partly for sale. The building is located in Monte Capuccini, an old quarry in the city of Trento.

  Thanks to the use of geothermal and solar power, the Cappuccini apartments will long represent a shining example of efficiency, energy savings and environmental sustainability.”

За контакти

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас

Пишете ни

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Официален партньор за България

Гриин Терм БГ