Какво да отчетем при избора на термопомпа?

Оценка на съществуващата отоплителна система

Lorem ipsum

Повечето хора решават да подменят наличните си отоплителни решения поради високи разходи за тяхната експлоатация. Опитайте се да направите анализ на своите разходи за поне една година назад, така че да получите реална картина и евентуални необичайни зимни или летни температурни амплитуди да не Ви заблудят при изчисленията.

Бойлерите и инсталациите на нафта заемат значително място. Термопомпата използва по-малко от половин квадратен метър, освобождавайки ценно място за други нужди.

Ако възнамерявате да обновите и подобрите Вашата отоплителна система, помислете за възобновяемите отоплителни решения, чрез които можете да се справите с най-студените зимни температури при минимални разходи на енергия.

Принципът на извличане на топлина

Lorem ipsum

 

 

 

Отоплението с термопомпа “вода-въздух” не изисква сондажи или сложни инсталации, което го прави чудесно решение, когато разполагате с ограничен терен и/или обмисляте частична модернизация – термопомпа + съществуваща отоплителна система от друг тип.

При термопомпите, използващи  хоризонтален земен колектор, слънчевата енергия от земята се събира в близост до повърхността. Колекторът  се монтира хоризонтално, на около метър дълбочина под земята, което налага повече изкопна дейност във Вашия имот.

Геотермалната енергия, посредством вертикален колектор, е изключително стабилен източник на топлина, при който се правят един или повече сондажи в земята. Този метод не изисква сериозна изкопна дейност и не нарушава целостта на Вашата градина.

Вашите изисквания за отопление и топла вода

Lorem ipsum

 

При избора на подходящия модел термопомпа, трябва да вземете под внимание количеството битова гореща вода, от което се нуждаете и особеностите на топлопреносната Ви мрежа.

Термопомпата ще загрее и радиаторите, и  подовото отопление, независимо от изискуемата температура на топлоподаване.

Ако изискванията Ви не са големи, можете да ги покриете със 180-литрова термопомпа с интегриран бойлер и опция за включване на втори резервоар при евентуално увеличаване на потреблението.  Достатъчна е температура от 55-60 ° C.

Функция “Охлаждане” - комфорт през цялата година

Lorem ipsum

Освен за отопление и топла вода, през горещите месеци от годината, геотермалната термопомпа може да Ви осигури и охлаждане  – пасивно или  активно.

При пасивното охлаждане системата използва директно охладителния потенциал на земята, без да се включва компресора на термопомпата, и по–този начин получавате охлаждане на цена, по-ниска от тази за захранването на няколко електрически крушки! Всички геотермални термопомпи предлагат тази опция.

Ако пасивното охлаждане не е достатъчно, термопомпата може да Ви осигури допълнително, активно охлаждане, използвайки компресорната система.

Конкурентна ефективност на термопомпата

Lorem ipsum

 

COP (коефициент на преобразуване) е показател, измерващ годишната енергийна ефективност на термопомпата, и остойностяващ връзката между количеството произведена топлинна енергия и количеството консумирана енергия за нейното извличане. Например, COP 4 означава, че 1kW  консумирана електроенергия произвежда 4kW топлинна енергия.

But that is not the entire story. Measuring the COP in specified test conditions, without calculating the energy consumption for all the components in the system (e.g. circulation pumps), can produce what may appear to be very good values. But a measurement should not be done just to support a manufacturer’s marketing. It should give homeowners like you a more accurate picture of how efficient the heat pump is over time.

The real measure is SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). This incorporates the whole year, including the warmest and the coldest periods, as well as the production of hot water. Other factors that affect the overall result include house size, geographical location and number of residents. The difference between COP and SCOP is often very large.

Мощност и очаквани спестявания

Lorem ipsum

По-мощната термопомпа струва повече, но има по-ниски текущи разходи и обратно. Правилното определяне на точния модел термопомпа ще осигури оптимален баланс между Вашите инвестиционни и оперативни разходи.

Инсталирането на правилната термопомпа намалява разходите за отопление от 50% до 80%, в сравнение с традиционните отоплителни системи. Факторите, влияещи на производителността, включват състоянието на сградата, топлоразпределителната мрежа, външната температура – климатичната зона, и цените на използвания вид енергия.

NB! Правилно инсталираната термопомпа увеличава инвестиционната стойност на Вашия дом.

Офертна цена

Lorem ipsum

Сравнете предложените Ви оферти: от общите разходи за инсталация „до ключ“, до демонтиране на стария бойлер. По-евтините термопомпи трябва да разполагат с достатъчна мощност, за да Ви доставят ефективно отопление. Една привлекателно ниска първоначална цена може бързо да се окаже неизгодна, заради по-високи текущи разходи.

Термопомпата е част от цялата отоплителна система, която включва и топлоразпределителната система и земната инсталация.

Ключът към успешното решение е изборът на качествен продукт и надежден, експертен изпълнител, който да контролира и извърши цялостната инсталация.

След продажба

Lorem ipsum

 

По принцип, термопомпата трябва да функционира безпроблемно целогодишно и да не се нуждае от поддръжка. Ако все пак се нуждае от сервиз, важно е да можете да разчитате на надежден търговец.

Когато получавате гаранция, не се фокусирайте само върху периода на действие, но също така проверете какво покрива тя.

Поискайте опция за дистанционно управление, която Ви позволява да регулирате температурата във Вашия дом от всяка точка на света чрез интернет приложение.

Важно е застраховката да покрива целия продукт, а не само компресора.

За контакти

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас

Пишете ни

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Официален партньор за България

Гриин Терм БГ