Собственици на имоти

Ниско-енергийни сгради

Ниско-енергийна сграда е всякакъв вид сграда, която използва по-малко енергия от конвенционалните такива. Първата стъпка към устойчивото, енергийно-ефективно строителство е интегрираното планиране. Този процес отразява целия жизнен цикъл на сградата от самото начало на планирането.

В подходящата термопомпа е заложен широк спектър от приложения като отопление, производство на топла вода, охлаждане и подгряване на басейни, чрез едно единствено решение. Така се избягва инвестирането и поддържането на множество системи. Сега, когато в много страни енергийната ефективност е заложена като стандартно изискване при новото строителство, изборът на подходящо и устойчиво във времето решение за отопление, никога не е бил по-важен.

Термопомпите, също така функционират в съответствие със съвременни тенденции като Thermally Active Building Systems (TABS). Тези системи интегрират управлението на вътрешния климат в сградата в самата конструкция на сградата, намалявайки до минимум необходимостта от използването на конвенционални технологии.

Подмяна и Реновиране

Икономиите, които може да донесе термопомпата, зависят от вида на имота, географското му положение, както и от съществуващата отоплителна система.

Термопомпите могат да бъдат адаптирани към съществуващите отоплителни системи и дори да бъдат комбинирани с различни видове допълнителни енергийни източници, като соларни панели или газови инсталации. Това ги прави идеални при ремонти и реновации, когато е възможно да бъдат инсталирани в рамките на частично преоборудване. В тези случаи термопомпата замества съществуващата отоплителна система, която след това може да бъде ефективно използвана като допълнителен отоплителен източник при нужда.

Отпадната топлина може да бъде използвана отново!

Промишлените процеси създават огромни количества отпадъчна енергия, която, най-често, просто бива изхвърлена. От хидравлични преси и тежки машини, до сушилни, готварски печки, хладилници, и дори животински отпадъци във ферми или вода, използвана за пречиствателни станции – термопомпите могат да бъдат използвани, за да възстановят и използват повторно отпадъчната енергия от различните промишлени процеси. Колкото повече топлина отделя източникът, толкова по-големи са спестяванията, които могат да бъдат постигнати.

Печеливша комбинация - три функции в едно устройство

Всички наши термопомпи с висока мощност съчетават множество функции в едно устройство: отопление, битова гореща вода и охлаждане. Термопомпите Thermia са подходящи както за радиатори, така и за подово отопление.

В Thermia разработихме уникален метод за производство на топла вода, който нарекохме “Hot Gas Technology” (“Технология – Суперподгревател на горещите фреонови пари”). Той позволява производството на големи количества топла вода при много ниски енергийни разходи по време на тази част от годината, когато сградата се отоплява. Нашите термопомпи дават възможност за оптимално съчетаване на по-голямото количество топлина, необходимо през зимата, с по-малкото количество топла вода, необходимо през лятото (не са необходими бойлери с голям обем).

Големите остъклени площи, типични за редица модерни сгради, са перфектни за месеците от годината с по-малко слънчева светлина, но често водят до прекомерно загряване през лятото. Пасивното охлаждане Ви осигурява перфектен климат през цялата година. Ако е необходимо, можете да го допълните с активно охлаждане, използвайки компресора на термопомпата. И двете форми на охлаждане са много по икономични от охлаждането чрез традиционни климатични системи.

Гъвкави енергийни решения

Термопомпи Thermia се предлагат във варианти с мощност от 11 kW до 88 kW. Също така, позволяват каскадна инсталация на до 16 единици и постигането на мощност до 1400 kW.

Каскадно комбинираните термопомпи се включват последователно, в зависимост от енергийните нужди. Това гарантира, че не се използва повече енергия от точно необходимата във всеки един момент, независимо от мощността на термопомпата. Освен това, опцията за каскадна инсталация Ви позволява да планирате поетапно инвестиране на 2-3 пъти, вместо еднократно или да увеличавате размера на Вашата отоплителна система според Вашите нужди.

Едновременно отопление и охлаждане

Едновременното отопление и охлаждане Ви позволява да намалите още повече експлоатационните разходи. За да се постигне това, няколко термопомпи са свързани паралелно между топли и студени буферни резервоари. След това, термопомпата просто заменя отоплението с охлаждане, когато е необходимо, в зависимост от нуждите на сградата. Например, докато конферентната зала във Вашия хотел се охлажда, излишната топлина, която се отстранява, се използва за производството на гореща вода за басейна или спа центъра.

5-годишна гаранция

Качеството на нашите гаранции отразява високите стандарти, заложени в нашите производствени процеси. Тhermia Mega е защитена с гаранция на всички функционални части, осигуряваща безпроблемна експлоатация без неочаквани разходи за резервни части. Ако е необходим ремонт, покриващ се от Вашата гаранция, той ще бъде извършен своевременно от наш оторизиран дилър, използвайки само оригинални части Thermia.

Thermia Online

Всички термопомпи Thermia могат да бъдат оборудвани с Thermia Online, функция, която позволява дистанционно управление и мониторинг чрез смартфон или компютър. Thermia Online осигурява на монтажниците подробна диагностика и данни за текущото състояние на системата, и им позволява да реагират своевременно при евентуална грешка или авария. Опцията за дистанционно управление и мониторинг дава възможност за оптимизиране на енергийната ефективност за собствениците на сгради, разположени в различни локации.

За контакти

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас

Пишете ни

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Официален партньор за България

Гриин Терм БГ