Безвъзмездна помощ и Субсидии

Безвъзмездна помощ и Субсидии

През 2009 г. Европейският съюз прие законодателство, с което насърчи използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) (2009/28/EО). Член 2 от Директивата за ВЕИ дефинира кои източници на енергия се считат за възобновяеми. Такива са аеротермалната енергия (извличана от въздуха), хидротермалната енергия (извличана от водата) и геотермалната енергия (съхранявана под земята). Директивата изрично признава технологията на термопомпите като необходимост за използването на тези възобновяеми източници.

Европейският съюз подкрепя възобновяемата енергия от термопомпи, поради което повечето държави-членки на ЕС предлагат субсидии за подобни проекти. Разработени са редица схеми за субсидиране и финансови стимули, които намаляват инвестициите и отчасти, оперативните разходи за проекти, използващи геотермална енергия.

Отоплителните система, използващи термопомпи, се характеризират с изключителна надеждност, ниски експлоатационни разходи и минимална необходимост от поддръжка. Данни на Евростат показват, че отоплението все още съставлява почти  49% от битовите разходи на европейските домакинства. Ето защо, правилния избор, проект и професионално изграждане на отоплителната система е толкова важно за всеки един дом.

Термопомпите Thermia осигуряват до 80% икономия на енергия, до 75%  намалени разходи за отопление и с около 50% намалени емисии въглероден диоксид. Решението за инсталиране на отоплителна система с възобновяема енергия обаче, изисква значителна първоначална инвестиция. Това е сравнително нова технология и трябва да сте сигурни, че сте напълно информирани и внимателно следвате всяка препоръчителна стъпка, за да си осигурите  система, която наистина отговаря на Вашите изисквания и очаквания.

Моля, свържете се с оторизирания партньор на Thermia за България за повече информация относно актуалните инициативи и стимули, предоставяни от държавата.

За контакти

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас

Пишете ни

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Официален партньор за България

Гриин Терм БГ