4 Начина за Извличане на Енергия

Източник земя – Хоризонтален земен колектор

За повече информация, вижте следното видео:

Хоризонталните колектори събират слънчевата енергия от земята, в близост до повърхността. Ако почвата е прекалено камениста в дълбочина или ако не желаете да правите дълбоки сондажи по други причини, тази алтернатива е един добър избор. Колекторът се монтира на около метър дълбочина в земята и енергията се извлича от повърхността й. Дължината на колектора зависи от сградата, размера на термопомпата и условията на заобикалящата среда – повърхностен почвен слой.

Предимства:

 • По-ниски разходи за монтаж в сравнение с вертикалните сондажи.
 • Могат да бъдат използвани и за извличане на енергия от езера.
 • Възможност за охлаждане.

Видео: Хоризонтален земен колектор

Източник земя – Вертикални сондажи

За повече информация, вижте следното видео:

Видео: Вертикален сондаж

Вертикалните сондажи събират геотермалната енергия, складирана в земния пласт. За целта се правят сондажи в земята и се инсталира тръбен топлообменник на дълбочина между 100 и 200 метра. Точната дълбочина и брой зависят от сградата, размера на термопомпата и от  условията на заобикалящата среда – земния слой.

Предимства:

 • Не е необходима голяма площ
 • Минимална интервенция върху терена
 • На 100м под земята температурата е постоянна през цялата година
 • Възможност за охлаждане

Източник Земя – Подпочвени Води

Този вид термопомпи извличат енергия от подпочвените води. Водата се изпомпва от воден сондаж към топлообменника, където се отделя енергията. След това, водата се връща обратно в земята с помощта на друг сондаж (реинжектиране). Това решение е подходящо, когато подпочвените води са лесно достъпни.

Предимства:

 • Подпочвените води поддържат сравнително високи температури през цялата година.
 • Възможност за охлаждане

Източник Външен Въздух

С термопомпа с източник въздух не е необходимо да копаете или да сондирате. Вместо това енергията се добива директно от заобикалящия въздух. Ако се нуждаете от комплексно решение, което да покрива всичките Ви нужди от отопление, включително и гореща вода за битови нужди, необходима Ви е термопомпа въздух/вода. За сравнение, термопомпите въздух/въздух могат да Ви осигурят само частично отопление, но не и битова гореща вода.

Предимства:

 • По-ниски инвестиционни разходи
 • Лесна инсталация, която не изисква сондажи
 • Не е необходима голяма площ

Отпадъчен Въздух

Енергията от загретия въздух в сградата се използва отново, преди той да бъде отведен навън през вентилационната система. Енергията може да бъде възстановена  и използвана отново посредством специален топлообменник, който увеличава температурата на външния геотермален кръг и производителността на термопомпата. Технологията е приложима както за по-малки къщи, така и за по-големи сгради. В промишлените обекти, в които вентилационните системи са в постоянна експлоатация, отпадъчният въздух може да задоволи до 50% от енергийните нужди на сградата. Този метод работи перфектно с инверторно-управляваните термопомпи, тъй като този вид термопомпи могат автоматично да се адаптират към температурата на отпадъчния въздух.

Предимства:

 • По-ниски експлоатационни разходи и по – лесна инсталация (необходими са по-малко сондажи и резервоари)
 • По-добра годишна ефективност
 • Лесно комбиниране със съществуващата ОВК система

За контакти

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас

Пишете ни

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Официален партньор за България

Гриин Терм БГ